برگزاری مسابقات لیگ دسته یک دختران کشورگروه الف وب

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶

iribfnews League

 

برنامه زمان بندي دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک بانوان کشور-گروه الف وب

 

مسابقات بسكتبال لیگ دسته یك دختران 19مهر تا 5آبان به میزبانی هیات بسكتبال گیلان و رهپویان بندر عباس باحضور تیم های (سپنتا تهران- نفت مسجد سلیمان-سفیر آفتاب پارس- رهپویان بندرعباس-هیئت بسکتبال گیلان)برگزار خواهد شد.
برنامه زمان بندي به شرح ذیل میباشد . گروه الف

 ميزبان  /هیئت بسکتبال گیلان

 چهارشنبه 96/7/19

 ساعت 9/30

هیئت بسکتبال گیلان  
نفت مسجد سلیمان  

 ساعت 11/00

سفیر آفتاب پارس
رهپویان بندرعباس
پنجشنبه 96/7/20  
ساعت 9/30  

نفت مسجد سلیمان
سفیر آفتاب پارس

 ساعت 11/00

سپنتا تهرانن
هیئت بسکتبال گیلان 
جمعه 96/7/21  
  ساعت 9/30

سپنتا تهران
رهپویان بندرعباس 
 ساعت 11/00

 هیئت بسکتبال گیلان

سفیر آفتاب پارس
آدرس سالن برگزاري مسابقات : -رشت-میدان انتظام-فلکه رازی-جنب شورای حل اختلاف- ورزشگاه شهدا 6000 هزار نفری
میزبان /رهپویان بندرعباس

پنجشنبه 96/8/4
ساعت 9/30

رهپویان بندرعباس
 نفت مسجد سلیمان 
 ساعت  11/00

 سپنتا تهران
سفیر آفتاب پارس

جمعه 96/8/5

ساعت9/30

 سپنتا تهران
نفت مسجد سلیمان  

ساعت 11/00
رهپویان بندرعباس

هیئت بسکتبال گیلان  

آدرس سالن برگزاري مسابقات : بندرعباس-بلوار امام حسین-بعد از شهرک سجادیه –خیابان جهان آرا-بالاتر از پمپ گاز مهرگان-سالن خانه بسکتبال

 

 

 

 

برنامه زمان بندي دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک بانوان کشور-گروه ب

مسابقات بسكتبال لیگ دسته یك دختران 19مهر تا 5آبان به میزبانی دانشگاه الزهرا و تیروژ کردستان باحضور تیم های (سلامی 'پیروان شهدای خورگو'نظام مهندسی خوزستان 'دانشگاه الزهرا'دانشگاه آزاد شهرکرد 'تیروژ کردستان)برگزار خواهد شد.

برنامه زمان بندي به شرح ذیل میباشد . گروه ب

 ميزبان  /دانشگاه الزهرا

 ساعت 9/30

سلامی
تیروژ کردستان

ساعت 11/00

پیروان شهدای خورگو
دانشگاه آزاد شهرکرد

ساعت 12:30

نظامی مهندسی خوزستان
دانشگاه الزهرا
پنجشنبه 96/7/20  
ساعت 9/30  

پیروان شهدای خورگو
نظام مهندسی خوزستان


ساعت 11/00

دانشگاه الزهرا
تیروژ کردستان

ساعت 12:30

سلامی
دانشگاه آزاد شهرکرد

جمعه 96/7/21   


  ساعت 9/30

تیروژ کردستان
پیروان شهدای خورگو
 ساعت 11/00

 سلامی
 دانشگاه الزهرا

ساعت 12:30

دانشگاه آزاد شهرکرد
نظام مهندسی خوزستان

آدرس محل برگزاري مسابقات : تهران.ده ونک،دانشگاه الزهرا،سالن دانشکده تربیت بدنی
میزبان /رهپویان بندرعباس
پنجشنبه 96/8/4
ساعت 9/30

سلامی
 نظام مهندسی خوزستان  
 ساعت  11/00

 تیروژ کردستان
دانشگاه آزاد شهرکرد
ساعت 12:30

پیروان شهدای خورگو
دانشگاه الزهرا
جمعه 96/8/5

ساعت9/30

 نظام مهندسی خوزستان
تیروژ کردستان
ساعت 11/00
سلامی
  پیروان شهدای خورگو

ساعت12:30

دانشگاه الزهرا
دانشگاه آزاد شهر کرد

آدرس محل برگزاري مسابقات :
سنندج-1/17بهاران-دانشگاه پیام نور