آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > بسکتبال بانوان

مسابقات قهرمانی بسکتبال دختران جوان

 

 

مرحله سوم مسابقات قهرماني كشور بسکتبال جوانان گروه A-دختران طی روزهای سیزدهم تا پانزدهم شهریور ماه برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این دوره از رقابتها باحضور تیمهای :تهران -زنجان-همدان-خراسان رضوی به ميزبانی استان زنجان در شهر زنجان برگزار مي گردد.
رقابتها بعدازظهر روز دو شنبه 96/6/13آغاز میشود و تا بعدازظهر روز چهارشنبه 96/6/15ادامه خواهد داشت

آدرس خوابگاه : زنجان-اسلام آباد -کوی سعیدیه-نرسیده به بیمارستان امام حسین (ع)-خیابان شاپور مصطفوی – هنرستان شهید مجید شهریاری
آدرس سالن : زنجان-مجموعه ورزشی پانزده خرداد- سالن شهید بهشتی

مسابقات قهرمانی بسکتبال دختران جوان

 

مرحله سوم مسابقات قهرماني كشور بسکتبال جوانان گروه A-دختران طی روزهای سیزدهم تا پانزدهم شهریور ماه برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این دوره از رقابتها باحضور تیمهای :تهران -زنجان-همدان-خراسان رضوی به ميزبانی استان زنجان در شهر زنجان برگزار مي گردد.
رقابتها بعدازظهر روز دو شنبه 96/6/13آغاز میشود و تا بعدازظهر روز چهارشنبه 96/6/15ادامه خواهد داشت

آدرس خوابگاه : زنجان-اسلام آباد -کوی سعیدیه-نرسیده به بیمارستان امام حسین (ع)-خیابان شاپور مصطفوی – هنرستان شهید مجید شهریاری
آدرس سالن : زنجان-مجموعه ورزشی پانزده خرداد- سالن شهید بهشتی

مسابقات قهرمانی بسکتبال دختران نونهال

 

 

مرحله سوم مسابقات قهرماني كشور نونهالان بسکتبال-گروه B دختران طی روزهای چهاردهم تا شانزدهم برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این دوره از رقابتها باحضور تیمهای : اصفهان-خوزستان-فارس به ميزبانی استان فارس در شهر شیرازبرگزار مي گردد.رقابتها بعدازظهر روز سه شنبه 96/6/14آغاز میشود و تا پنجشنبه96/6/16ادامه خواهد داشت .

آدرس خوابگاه و سالن : فارس-شیراز-بلوار میرزای شیرازی-قبل از زیرگذر صنایع-کوچه صدف خانه بسکتبال

مسابقات قهرمانی بسکتبال دختران نوجوان

 

 

مرحله یک چهارم مسابقات قهرماني كشور بسکتبال نوجوانان-گروه A طی روزهای شانزدهم تا هجدهم
برگزار مي گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این دوره از رقابتها باحضور تیمهای :: فارس – تهران-سمنان-خوزستان به ميزبانی استان فارس در شهر شیرازبرگزار مي گردد.

رقابتها بعدازظهر روز پنجشنبه 96/6/16آغاز میشود و تا بعدازظهر روز شنبه 96/6/18ادامه خواهد داشت

آدرس خوابگاه و سالن :شیراز-بلوار میرزای شیرازی-قبل از زیر گذر صنایع-کوچه صدف-خانه بسکتبال

مسابقات قهرمانی بسکتبال دختران نوجوان

 

رحله یک چهارم مسابقات قهرماني كشور بسکتبال نوجوانان-گروهم B طی روزهای هفدهم تا نوزدهم برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این دوره از رقابتها باحضور تیمهای : گیلان-اصفهان-همدان-آذربایجان غربی به ميزبانی استان گیلان شهرستان رشت برگزار مي گردد.رقابتها بعدازظهر روزجمعه96/6/17آغاز میشود و تا یكجشنبه96/6/19ادامه خواهد داشت .

آدرس خوابگاه : رشت-بعد از فرودگاه-دور برگردان سوم به طرف رشت –مهمانسرای امکان
آدرس سالن : رشت-میدان انتظام (فلکه رازی)-جنب شورای حل اختلاف- ورزشگاه شش هزار نفری شهدا-سالن خانه بسکتبال

برگزاری مسابقات قهرمانی بسكتبال امیدبانوان

 

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرماني بسکتبال امید-گروه Bبانوان طی روزهای نهم تا یازدهم برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسكتبال این دوره ار رقابتها با حضور تیم های: اصفهان-قزوین-آذربایجان شرقی-خراسان رضوی
به ميزبانی استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار مي گردد.رقابتها از بعدازظهر روز پنجشنبه 96/6/9 اغاز میشودوتا بعدازظهر روز شنبه  ادامه 96/6/11می یابد.

آدرس خوابگاه : اصفهان-اتوبان خیام-خیابان میرزا طاهر-روبروی شهرداری منطقه 9-مجتمع فرهنگی ورزشی امام علی(ع)
آدرس سالن : اصفهان-خ رباط دوم-کوی گل محمدی- سالن خانه بسکتبال

صفحه 6 از 160