رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 1 - شنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
صنعت مس کرمان با پدافند رعد دزفول
64 68

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۰۷ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00