رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 2 - شنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
مهرام تهران با هیئت بسکتبال کردستان
62 54

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۴ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00