رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 3 - شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
پتروشیمی بندرامام با پدافند رعد دزفول
78 61

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۲۱ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00