رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 4 - شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
مهرام تهران با هیئت بسکتبال البرز قزوین
65 45

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۲۸ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00