رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 4 - شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
آدمیس میناب با شهرداری اراک
81 50

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۲۸ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00