رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 6 - شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
مهرام تهران با آرارات تهران
86 61

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00