رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 7 - شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 15:00
پالایش نفت آبادان با مهروبان نوین ماهشهر
61 60

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 15:00