رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 7 - شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
پتروشیمی بندرامام با صنعت مس کرمان
74 60

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00