رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 7 - شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
ساحل نشینان بوشهر با آدمیس میناب
63 60

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۹ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00