رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 8 - شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری اراک با پتروشیمی بندرامام
55 76

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۲۶ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00