رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 10 - شنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۵ - 16:00
پدافند رعد دزفول با صنعت مس کرمان
81 60

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۰ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00