رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 11 - شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری اراک با پدافند رعد دزفول
58 67

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۷ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00