رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 12 - شنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۵ - 16:00
پرواز اصفهان با آرارات تهران
54 65

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00