رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 15 - شنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری اراک با صنعت مس کرمان
70 83

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00