رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 16 - شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - 16:00
صنعت مس کرمان با پتروشیمی بندرامام
62 69

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00