رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 گزارش بازی: هفته 18 - شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - 16:00
صنعت مس کرمان با ساحل نشینان بوشهر
96 58

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00