رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 4 - سه شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
لوله آ.اس شیراز با شهرداری اراک
65 89

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00