رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 8 - سه شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری کاشان با شهرداری گرگان
72 86

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00