رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 9 - سه شنبه، ۰۷ دی ۱۳۹۵ - 16:00
شیمیدر تهران با شهرداری کاشان
77 81

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00