رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 11 - سه شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۵ - 15:30
شهرداری تبریز با شیمیدر تهران
63 65

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 15:30