رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 13 - سه شنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - 16:15
پالایش نفت آبادان با شیمیدر تهران
93 82

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:15