رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 15 - سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵ - 17:30
نیروی زمینی تهران با شیمیدر تهران
57 73

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 17:30