رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 15 - سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵ - 16:15
شهرداری گرگان با لوله آ.اس شیراز
84 60

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:15