رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 16 - جمعه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ - 16:00
لوله آ.اس شیراز با شیمیدر تهران
69 76

جزئیات بازی

تاریخ بازی: پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00