رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 17 - سه شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 16:15
شهرداری گرگان با شهرداری کاشان
77 70

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:15