رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
 گزارش بازی: هفته 2 - سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - 16:15
شهرداری گرگان با شیمیدُر تهران
74 76

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:15