رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
 گزارش بازی: هفته 3 - شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - 16:15
شهرداری کاشان با دانشگاه آزاد تهران
66 64

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:15