رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
 گزارش بازی: هفته 5 - جمعه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - 16:15
دانشگاه آزاد تهران با شهرداری گرگان
75 76

جزئیات بازی

تاریخ بازی: پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:15