رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
 گزارش بازی: هفته 6 - سه شنبه، ۲۲ فروردين ۱۳۹۶ - 16:00
دانشگاه آزاد تهران با شیمیدُر تهران
80 73

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۱ فروردين ۱۳۹۶
زمان بازی: 16:00