رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
 گزارش بازی: دور اول حذفی | بازی دوم حذفی - سه شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - 16:00 h
آدمیس میناب با هیئت بسکتبال خراسان رضوی
57 51

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00 h