رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۵ 15:30
 
لوله آ.اس شیراز با شهرداری تبریز

جزئیات بازی

تاریخ برگزاری: پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: 15:30
 

مقایسه آمار دو تیم

لوله آ.اس شیراز آمار شهرداری تبریز
10 رده فعلی 6
18 امتیازات 27
1122 : 1487 گل ها 1347 : 1261
-365 معدل گل 86


تاریخچه بازی ها

لیگ برتر 96-95
5 دوشنبه، ۰۱. آذر ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری تبریز - لوله آ.اس شیراز 95 - 46
14 پنجشنبه، ۲۳. دی ۱۳۹۵ 15:30 لوله آ.اس شیراز - شهرداری تبریز 69 - 78

لوله آ.اس شیراز بازی قبلی

9 دوشنبه، ۰۶. دی ۱۳۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز - پتروشیمی بندرامام 59 - 91 باخت
10 پنجشنبه، ۰۹. دی ۱۳۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز - پالایش نفت آبادان 75 - 89 باخت
11 دوشنبه، ۱۳. دی ۱۳۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - لوله آ.اس شیراز 92 - 57 باخت
12 پنجشنبه، ۱۶. دی ۱۳۹۵ 15:30 لوله آ.اس شیراز - شهرداری کاشان 77 - 88 باخت
13 دوشنبه، ۰۲. اسفند ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری اراک - لوله آ.اس شیراز 20 - 0 باخت

شهرداری تبریز بازی قبلی

9 دوشنبه، ۰۶. دی ۱۳۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان - شهرداری تبریز 71 - 76 برد
10 پنجشنبه، ۰۹. دی ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری کاشان - شهرداری تبریز 64 - 79 برد
11 دوشنبه، ۱۳. دی ۱۳۹۵ 15:30 شهرداری تبریز - شیمیدر تهران 63 - 65 باخت
12 پنجشنبه، ۱۶. دی ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری گرگان - شهرداری تبریز 60 - 67 برد
13 دوشنبه، ۰۲. اسفند ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری تبریز - پتروشیمی بندرامام 63 - 93 باخت