رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
دوشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ 16:00
 
شهرداری گرگان با شهرداری کاشان

جزئیات بازی

تاریخ برگزاری: دوشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: 16:00
 

مقایسه آمار دو تیم

شهرداری گرگان آمار شهرداری کاشان
9 رده فعلی 7
22 امتیازات 25
1185 : 1390 گل ها 1345 : 1452
-205 معدل گل -107


تاریخچه بازی ها

دور سوم لیگ برتر 95-96
4 دوشنبه، ۱۶. اسفند ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری گرگان - شهرداری کاشان 51 - 55
9 پنجشنبه، ۳۱. فروردين ۱۳۹۶ 16:00 شهرداری کاشان - شهرداری گرگان 74 - 64
لیگ برتر 96-95
8 دوشنبه، ۲۹. آذر ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری کاشان - شهرداری گرگان 72 - 86
17 دوشنبه، ۱۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری گرگان - شهرداری کاشان 77 - 70

شهرداری گرگان بازی قبلی

16 پنجشنبه، ۳۰. دی ۱۳۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان 84 - 55 باخت
17 دوشنبه، ۱۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری گرگان - شهرداری کاشان 77 - 70 برد
18 پنجشنبه، ۲۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 101 - 57 باخت
20 دوشنبه، ۰۹. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری گرگان - شیمیدر تهران -
21 پنجشنبه، ۱۲. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان -

شهرداری کاشان بازی قبلی

16 پنجشنبه، ۳۰. دی ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری کاشان - پالایش نفت آبادان 82 - 91 باخت
17 دوشنبه، ۱۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری گرگان - شهرداری کاشان 77 - 70 باخت
18 پنجشنبه، ۲۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری کاشان - شیمیدر تهران 72 - 79 باخت
19 پنجشنبه، ۰۵. اسفند ۱۳۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام - شهرداری کاشان -
21 پنجشنبه، ۱۲. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری کاشان - دانشگاه آزاد تهران -