لیگ برتر 96-95
 لیست بازیکنان - پالایش نفت آبادان [نفت آبادان]

تصویر تیم [پالایش نفت آبادان]