رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
برنامه مسابقات پدافند رعد دزفول

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 64 - 68 پدافند رعد دزفول - برد
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 69 - 45 شهرداری اراک - برد
3 ۲۱ آبان ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 78 - 61 پدافند رعد دزفول - باخت
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 81 - 41 پالایش نفت آبادان - برد
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 74 - 76 پدافند رعد دزفول - برد
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 نفت امیدیه 76 - 78 پدافند رعد دزفول - برد
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 آدمیس میناب 67 - 70 پدافند رعد دزفول - برد
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 85 - 75 مهروبان نوین ماهشهر - برد
10 ۱۰ دی ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 81 - 60 صنعت مس کرمان - برد
11 ۱۷ دی ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 58 - 67 پدافند رعد دزفول - برد
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 75 - 79 پتروشیمی بندرامام - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 70 - 83 پدافند رعد دزفول - برد
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 100 - 55 ساحل نشینان بوشهر - برد
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 70 - 68 نفت امیدیه - برد
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 87 - 55 آدمیس میناب - برد
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 مهروبان نوین ماهشهر 70 - 67 پدافند رعد دزفول - باخت