رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95 - جنوب
برنامه مسابقات صنعت مس کرمان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 64 - 68 پدافند رعد دزفول - باخت
3 ۲۱ آبان ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 59 - 57 آدمیس میناب - برد
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 مهروبان نوین ماهشهر 58 - 68 صنعت مس کرمان - برد
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 64 - 76 نفت امیدیه - باخت
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 77 - 71 شهرداری اراک - برد
7 ۱۹ آذر ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 74 - 60 صنعت مس کرمان - باخت
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 82 - 58 پالایش نفت آبادان - برد
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 59 - 55 صنعت مس کرمان - باخت
10 ۱۰ دی ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 81 - 60 صنعت مس کرمان - باخت
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 آدمیس میناب 76 - 54 صنعت مس کرمان - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 71 - 65 مهروبان نوین ماهشهر - برد
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 نفت امیدیه 69 - 62 صنعت مس کرمان - باخت
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 70 - 83 صنعت مس کرمان - برد
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 62 - 69 پتروشیمی بندرامام - باخت
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 81 - 93 صنعت مس کرمان - برد
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 96 - 58 ساحل نشینان بوشهر - برد