لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات دانشگاه آزاد تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آذر ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 58 - 79 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 71 - 74 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 89 - 71 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 55 - 65 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 69 - 77 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 85 - 62 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 78 - 67 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 65 - 68 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان 45 - 68 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 62 - 68 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 92 - 57 لوله آ.اس شیراز - برد گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 18:00 شیمیدر تهران 68 - 70 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
13 ۲۰ دی ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران ضايعه از دست رفتن رييس مجمع تشخي شهرداری کاشان -
14 ۲۳ دی ۹۵ 15:30 پتروشیمی بندرامام 73 - 66 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 62 - 63 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران  -  شهرداری اراک - خلاصه بازی
17 ۰۴ بهمن ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان  -  دانشگاه آزاد تهران - خلاصه بازی
18 ۰۷ بهمن ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران  -  شهرداری گرگان - خلاصه بازی