رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات شیمیدر تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان 59 - 87 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران 58 - 90 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 89 - 71 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران 70 - 76 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 74 - 77 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 17:45 شیمیدر تهران 73 - 71 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 18:05 شیمیدر تهران 93 - 63 لوله آ.اس شیراز - برد گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 94 - 75 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران 77 - 81 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران 77 - 75 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 63 - 65 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 18:00 شیمیدر تهران 68 - 70 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
13 ۰۲ اسفند ۹۵ 16:15 پالایش نفت آبادان 93 - 82 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
14 ۲۳ دی ۹۵ 18:00 شیمیدر تهران 85 - 79 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 17:30 نیروی زمینی تهران 57 - 73 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 69 - 76 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
17 ۱۸ بهمن ۹۵ 16:15 شیمیدر تهران 82 - 85 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
18 ۲۸ بهمن ۹۵ 16:15 شهرداری کاشان 72 - 79 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
19 ۰۵ اسفند ۹۵ 17:00 شیمیدر تهران  -  دانشگاه آزاد تهران - خلاصه بازی
20 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان  -  شیمیدر تهران - خلاصه بازی
22 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران  -  پتروشیمی بندرامام - خلاصه بازی
23 ۱۷ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری کاشان  -  شیمیدر تهران - خلاصه بازی