رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96 - زوج
برنامه مسابقات شهرداری اراک

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری تبریز 80 - 91 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
2 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری اراک 69 - 61 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 60 - 57 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی