رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96 - فرد
برنامه مسابقات شیمیدُر تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 17:00 شیمیدُر تهران 69 - 76 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
2 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 74 - 76 شیمیدُر تهران - برد گزارش بازی
4 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:15 شیمیدُر تهران 86 - 88 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
5 ۱۷ فروردين ۹۶ 16:15 شهرداری کاشان  -  شیمیدُر تهران - خلاصه بازی