رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
برنامه مسابقات دانشگاه آزاد تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 17:00 شیمیدُر تهران 69 - 76 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
2 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران 70 - 67 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری کاشان 66 - 64 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
5 ۱۹ اسفند ۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران 75 - 76 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی