رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 91-90
برنامه مسابقات كاله مازندران

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۲ مهر ۹۰ 16:00 سیمان شاهرود 56 - 76 كاله مازندران برد
2 ۲۹ مهر ۹۰ 16:00 كاله مازندران 62 - 45 سرداران شهید آ غربی برد
3 ۰۷ آبان ۹۰ 16:00 كاله مازندران 82 - 71 لبنیات آلیش گنبد برد
4 ۱۳ آبان ۹۰ 16:00 داماش لنگرود 85 - 83 كاله مازندران باخت
5 ۲۰ آبان ۹۰ 16:00 ایستک کردستان 70 - 60 كاله مازندران باخت
6 ۲۷ آبان ۹۰ 16:00 كاله مازندران 78 - 56 هیئت بسکتبال البرز برد
7 ۰۴ آذر ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 70 - 66 كاله مازندران باخت
8 ۱۱ آذر ۹۰ 16:00 كاله مازندران 81 - 61 مانیزان کرمانشاه برد
9 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 قصر بازی گیلان 64 - 70 كاله مازندران برد
10 ۲۵ آذر ۹۰ 16:00 كاله مازندران 77 - 50 گروه صنعتي تكماش قزوين برد
11 ۰۲ دی ۹۰ 16:00 آرارات تهران 74 - 60 كاله مازندران باخت
12 ۱۶ دی ۹۰ 16:00 كاله مازندران 81 - 76 سیمان شاهرود برد
13 ۰۸ اسفند ۹۰ 16:00 سرداران شهید آ غربی 48 - 68 كاله مازندران برد
14 ۳۰ دی ۹۰ 16:00 لبنیات آلیش گنبد 55 - 77 كاله مازندران برد
15 ۰۷ بهمن ۹۰ 16:00 كاله مازندران 78 - 71 داماش لنگرود برد
16 ۱۴ بهمن ۹۰ 16:00 كاله مازندران 57 - 47 ایستک کردستان برد
17 ۲۱ بهمن ۹۰ 16:00 هیئت بسکتبال البرز 52 - 72 كاله مازندران برد
18 ۲۸ بهمن ۹۰ 16:00 كاله مازندران 69 - 58 فرش چلسی کاشان برد
19 ۰۵ اسفند ۹۰ 16:00 مانیزان کرمانشاه 70 - 87 كاله مازندران برد
20 ۱۴ اسفند ۹۰ 16:00 كاله مازندران 78 - 34 قصر بازی گیلان برد
21 ۱۹ اسفند ۹۰ 16:00 گروه صنعتي تكماش قزوين 58 - 86 كاله مازندران برد
22 ۲۶ اسفند ۹۰ 16:00 كاله مازندران 73 - 49 آرارات تهران برد