آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

رده بندی لیگ دسته یک

مهرام و قطران كاوه گرگان فيناليست هاي ليگ دسته يك بسكتبال

 

 

با برگزاري بازي سوم مرحله نيمه نهايي ليگ دسته يك بسكتبال تيم هاي فيناليست شناخته شدند.
به گزارش سايت فدراسيون بسكتبال، نتايج مسابقات به شرح زير است:
مهرام ٨٥
پتروشيمي بندرامام ٦٧
قطران كاوه گرگان ٦٩
پدافند رعد دزفول ٦٨
گفتني است ، با نتايج به دست آمده تيم هاي مهرام و قطران كاوه گرگان ديدار فينال و پتروشيمي بندر امام و پدافند رعد دزفول مسابقات رده بندي را برگزار خواهند كرد.