آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

رده بندی لیگ دسته یک

برنامه مسابقات فینال لیگ دسته یک بسکتبال

 

 

 

برنامه مسابقات فینال لیگ دسته یک بسکتبال از سوی کمیته مسابقات بسکتبال اعلام شد.

به گزارش سایت فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات به شرح زیر است:

 

برنامه مسابقه فینال                                                              تیم ها : مهرام تهران-قطران کاوه گرگان

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

بازی اول                سه شنبه 12/2/96

16:00

قطران کاوه گرگان

مهرام تهران

گرگان

بازی دوم                شنبه 16/2/96

16:00

مهرام تهران

قطران کاوه گرگان

سالن بسکتبال آزادی

بازی سوم               "درصورت نیاز"

یکشنبه 17/2/96

16:00

مهرام تهران

قطران کاوه گرگان

سالن بسکتبال آزادی