آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

رده بندی لیگ دسته یک

برنامه مسابقه رده بندی لیگ دسته یک بسکتبال

 

 

 

 

برنامه مسابقه رده بندی لیگ دسته یک بسکتبال از سوی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال اعلام شد.

به گزارش سایت فدراسیون بسکتبال ، برنامه مسابقاه به شرح زیر است:

 

 

برنامه مسابقه رده بندی                                     تیم ها : پدافند رعد دزفول-پتروشیمی بندرامام

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

بازی اول سه شنبه 12/2/96

16:00

پدافند رعد دزفول

پتروشیمی بندرامام

دزفول