رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
رده بندی

رده   نام تیم بازی برد باختگل زدهگل خوردهتفاضل گلASCامتیاز
2 نزول (1) پتروشیمی بندرامام 16 13 3 1222 975 247 29
4 بدون تغییر (4) مهرام تهران 14 13 1 963 754 209 27
3 نزول (2) پدافند رعد دزفول 16 13 3 1218 1035 183 29
1 صعود (3) نفت امیدیه 16 13 3 1264 1083 181 29
7 نزول (6) پارسا مشهد 14 9 5 889 808 81 23
5 بدون تغییر (5) آدمیس میناب 16 8 8 1078 1016 62 24
8 صعود (9) هیئت بسکتبال کردستان 14 8 6 828 772 56 22
6 صعود (7) صنعت مس کرمان 16 8 8 1110 1090 20 24
10 صعود (12) قطران کاوه گرگان 14 7 7 807 814 -7 21
11 نزول (10) هیئت بسکتبال خراسان رضوی 14 8 5 715 729 -14 21
9 نزول (8) مهروبان نوین ماهشهر 16 6 10 1049 1077 -28 22
15 نزول (13) آرارات تهران 14 5 9 796 862 -66 19
16 نزول (15) پرواز اصفهان 14 4 10 723 799 -76 18
12 نزول (11) ساحل نشینان بوشهر 16 5 11 1034 1205 -171 21
17 بدون تغییر (17) هیئت بسکتبال البرز قزوین 14 2 12 756 939 -183 16
13 صعود (16) شهرداری اراک 16 3 13 957 1168 -211 19
14 بدون تغییر (14) پالایش نفت آبادان 16 3 13 974 1257 -283 19