رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
برنامه مسابقات شهرداری تبریز

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری تبریز 80 - 91 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
4 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری تبریز 108 - 110 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
5 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 57 - 74 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
6 ۲۱ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری اراک 58 - 67 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
9 ۳۱ فروردين ۹۶ 16:00 پالایش نفت آبادان 106 - 77 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
10 ۰۴ ارديبهشت ۹۶ 16:00 شهرداری تبریز 67 - 64 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی