رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 لیست بازیکنان - نفت امیدیه [امیدیه]

تصویر تیم [نفت امیدیه]