رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 لیست بازیکنان - هیئت بسکتبال کردستان [کردستان]

تصویر تیم [هیئت بسکتبال کردستان]